Hiện nay nhằm nâng cao tinh thần phòng cháy chữa cháy thì mọi người nên bổ sung cho mình những thông tin của luật PCCC được quốc hội ban hành .

Luật số 27/2001/QH10 của Quốc hội : Luật PCCC

Nhằm đề cao trách nhiệm của toàn dân và tăng cường hiệu lực quản lý đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy ; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, ảo vệ tính mạng, sức khỏe con người. ==>> Xem thêm Cách thức gửi hàng qua bưu điện .
Luật số 27/2001/QH10 của Quốc hội

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

[embeddoc url="https://tapchithethao.tv/wp-content/uploads/2018/10/PCCC-quy-dinh-chung.docx" download="all" viewer="microsoft"]

CHƯƠNG II PHÒNG CHÁY

[embeddoc url="https://tapchithethao.tv/wp-content/uploads/2018/10/PCCC-phong-chay.docx" download="all" viewer="microsoft"]
CHỮA CHÁY

CHƯƠNG III CHỮA CHÁY

[embeddoc url="https://tapchithethao.tv/wp-content/uploads/2018/10/PCCC-chua-chay.docx" download="all" viewer="microsoft"]

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

[embeddoc url="https://tapchithethao.tv/wp-content/uploads/2018/10/PCCC-luc-luong-phong-chay-chua-chay.docx" download="all" viewer="microsoft"]

CHƯƠNG VII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

[embeddoc url="https://tapchithethao.tv/wp-content/uploads/2018/10/PCCC-nha-nuoc.docx" download="all" viewer="microsoft"] Hy vọng những thông tin về luật PCCC đã giúp các bạn nâng cao được tinh thần và trách nhiệm của mình cũng như những người xung quanh trong việc phòng cháy chữa cháy.