Theo Đề án quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng 2030, Bình Dương đã bổ sung quy hoạch, xây dựng thêm 5 cảng khô (ICD) mới tại các địa bàn, gồm: Phường Hòa Phú (TP.TDM) với diện tích 30.000m2; xã Vĩnh Tân (huyện Tân Uyên) diện tích 30.000m2; xã An Điền (huyện Bến Cát) diện tích 50.000m2; Bàu Bàng (huyện Bến Cát) diện tích 25.000m2 và xã Thạnh Phước (huyện Tân Uyên) diện tích 20.000m2. ==>> Xem thêm Người chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân
Bình Dương đã bổ sung quy hoạch, xây dựng thêm 5 cảng khô
Tuy đồng ý với đề án về vị trí, nhu cầu, nhiệm vụ của các ICD mới, nhưng Hội đồng thẩm định của tỉnh vẫn yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế tăng thêm diện tích các ICD lên đúng tầm và phù hợp với nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bởi rút kinh nghiệm từ các ICD hiện hữu là Sóng Thần, Tân Vạn với diện tích từ 50.000m2 đến 500.000m2 vẫn bị quá tải, chưa đáp ứng nhu cầu của DN. DUY CHÍ